سمپاشی به انگلیسی

سمپاشی منازل

برنامه، مطابق با سیاست زیست محیطی شرکت، با هدف اطمینان از انطباق قانونی عملیات، انطباق با سیستم مدیریت محیط زیست و انطباق با قوانین و مقررات داخلی SOPFIM است. در طول تحقق این برنامه، تمام پایگاه های عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین تمام آزمایشگاه های روستایی. سمپاشی ساس بازرسی ها در زمان های مختلف در طول عملیات انجام می شود. از آنجایی که سلامت و ایمنی اغلب دشوار است از محیط جدا شود، برنامه نظارت همچنین هدف قرار دادن ایمنی و رفاه کارگران SOPFIM است.

+ نوشته شده در پنجشنبه 3 اسفند 1396ساعت 11:44 توسط گروه سمپاشان | | تعداد بازدید : 5